Gabinet Diagnozy I Terapii Pedagogicznej

Ewelina Mikołajczyk
Terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Plastyczne wariacje

Twórcze działania plastyczne

Od przedszkolaka do
uczniaka

Zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia nauki w szkole

Sylabkowo

Sylabowa metoda nauki czytania prof. J.Cieszyńskiej.
  • Poniedziałek 14:30
  • Czwartek 15:30

Serdecznie witamy

Gabinet Diagnozy i Terapii Pedagogicznej ULULA to wyjątkowe miejsce na mapie Gorzowa Wielkopolskiego. Tutaj każde dziecko otrzyma fachową, terapeutyczną pomoc a rodzice profesjonalne wsparcie oraz wskazówki dotyczące dalszej pracy z dzieckiem. Specjalizuję się w diagnozie oraz terapii pedagogicznej dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, m.in. z autyzmem, z Zespołem Aspergera, jak również ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania oraz zagrożonych dysleksją.

Terapia pedagogiczna to kompleks celowych i ukierunkowanych działań, zmierzających do niwelowania trudności, które zakłócają rozwój dziecka. Dlatego kwestią priorytetową jest diagnoza, stanowiąca punkt wyjścia do zaplanowania indywidualnego procesu terapeutycznego. W Gabinecie ULULA dziecko postrzegane jest holistycznie, dlatego podejmowane działania terapeutyczne i udzielane wskazówki mają na celu jak najefektywniejsze wsparcie jego rozwoju.

Terapeuta pedagogiczny , oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami w rozwoju, w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz terapią dzieci zagrożonych dysleksją i z trudnościami w nauce czytania i pisania .

Od początku pracy zawodowej jestem związana z placówkami terapeutycznymi oraz integracyjnymi. W pracy terapeutycznej wykorzystuję założenia metody neurobiologicznej Szkoły Krakowskiej. Mając na celu harmonijny rozwój dziecka, terapię funkcji poznawczych łączę z założeniami Terapii Neurotaktylnej a także technikami intergacji odruchów pierwotnych wg Sally Goddard Blythe . Ponadto jestem zwolenniczką wczesnej nauki czytania metodą sylabową oraz przesiewowych badań pod kątem ryzyka dysleksji.

Prowadzę także szkolenia i warsztaty dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Warsztat pracy doskonalę poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach.

Najnowsze Posty

Zdjęcie

Nabór na zajęcia.

Kochani Rodzice,

Trwają zapisy na zajęcia
Serdecznie zapraszam do kontaku.
Jednocześnie przypominam o biezpłatnych konsultacjach, dotyczących rozwoju dziecka.

Pozdrawiam sierpniowo. :)

 

Więcej..
Zdjęcie

Warsztaty dla rodziców, nauczycieli, terapeutów.

O co chodzi z tą lateralizacją? Jak badać i jak wspierać rozwój dziecka.

Warsztat praktyczny dla nauczycieli, terapeutów, rodziców.

06.04.2019 rok.

10.00-13.00 , Gorzów Wielkopolski

Prowadząca : Ewelina Mikołajczyk

Koszt: 50 zl

Program szkolenia

1. Czym jest lateralizacja? Podejście teoretyczne.

2. Mózg jako centrum dowodzenia - neurobiologiczny kontekst lateralizacji.

3.Zasady prawidłowo przeprowadzonego badania dominacji stronnej.
4. Badanie dominacji stronnej w zakresie ręki, oka, ucha i nogi – działania praktyczne.
5. Badanie i co dalej? Interpretacja wyników.

6. Wpływ nieustalonej lateralizacji na rozwój poznawczy  dziecka.
7. Jak wspomagać rozwój dziecka? przykłady dobrych praktyk oraz ogólnorozwojowych  ćwiczeń wspierających rozwój dziecka – działania praktyczne.

Serdecznie zapraszam.

 

Zgłoszenie

Więcej..
Zdjęcie

Lateralizacja, ale jaka?

Dzisiaj kolejny wpis z zakresu badania dominacji stronnej .
Dziękuję Wam za te wszystkie wiadomości.

Podzielcie się proszę waszymi spostrzeżeniami, co do przesłanego Wam arkusza. Czy spełnia swoja rolę? Mam nadzieje, że za Wami już nie jedno takie badanie, a dzięki arkuszowi mogliście sprawnie zapisywać wyniki .

A po zapoznaniu się z wpisem, napiszcie proszę swoje refleksje i udostępnijcie proszę wpis. Ku szerzeniu wiedzy an ten temat.

Po przeprowadzeniu wszystkich prób w obrębie ręki, oka, nogi ręki, mogliście uzyskać różnorodny wynik, który wskazuje na:

LATERALIZACJĘ JEDNORODNĄ
a) prawostronną- jest to sytuacja, gdy dominacja ilościowa i jakościowa wykonanych prób dotyczy prawej strony ciała ( ręki, oka, nogi, ucha)
b) lewostronną - gdy dominacja ilościowa i jakościowa wykonanych prób dotyczy lewej strony ciała ( ręki, oka, nogi, ucha).

Pamiętajmy, że lateralizacja lewostronna nie jest zjawiskiem, który należy korygować. Absolutnie nie można podejmować prób przestawienia dziecka na rękę prawą ! Według profesor Bogdanowicz jest to wzorzec "nietypowy", jednak wynika on wyłącznie z faktu, iż zdecydowanie więcej osób w społeczeństwie jest zlateralizowanych prawostronnie.
Profesor Cieszyńska w swoich publikacjach podkreśla także, iż jednorodna lateralizacja lewo- lub prawostronna jest korzstan dla rozwoju dziecka.
Zatem nie bójmy się leworęcznych, lewoocznych, lewousznych i lewonożnych dzieci

LATERALIZACJA SKRZYŻOWANA - jest to dominacja ustalona, jednak występuje ona po obu stronach osi ciała ( np. dominuje lewe oko i lewe ucho oraz prawa noga i prawa ręka ; dominuje lewe oko, lewa noga, lewa ręka, prawe uch itp.)

Ten typ lateralizacji , może mieć niekorzystny wpływ na nabywanie przez dziecko umiejętności poznawczych, w tym na opanowanie języka pisanego oraz mówionego. ( za prof. Cieszyńską). Mogą zatem pojawić się specyficzne trudności w nauce czytania i pisania.

LATERALIZACJA NIEUSTALONA- jest to sytuacja, w której dziecko wykonywało próby wybierając na zmianę raz lewą raz prawą stronę ciała( np. wbijało gwoździe raz lewą raz prawą ręką).
Ten typ bywa też określany mianem "Lateralizacji słabej"
Profesor Cieszyńska zaleca, aby w sytuacji gdy konsekwentna oburęczność utrzymuje się przez dwutygodniowy czas rzetelnej obserwacji oraz w próbach diagnostycznych, należy wybrać jako dominująca rękę prawą. Jeśli w analogicznej sytuacji, można dostrzec dominacje oka prawego, wówczas w momencie oburęczności, także wybieramy rękę prawą.

Jakie zatem strategie może przejawiać dziecko, z danym typem lateralizacji.

U dziecka LEWOOCZNEGO występuje większa aktywność prawej półkuli, wówczas oczy znacznie częściej przesuwają się w kierunku od prawej do lewej. Może to powodować:
- trudności w zakresie analizy i syntezy wzrokowej ,
- odwracanie liter w obu płaszczyznach ( także podczas czytania i pisania, np. mylenie liter p i b, d i g, u i n itp.)
- trudności z układaniem historyjek obrazkowych
- trudności z przetwarzaniem linearnym ( od lewej do prawej)

Lewouszność generuje swoiste trudności, które uwidaczniają się poprzez:
"błędy w przyswajaniu systemu fonetyczno-fonologicznego , uczenie się znaczen, przyswajanie reguł gramatycznych" .(prof. J. Cieszyńska), kłopoty w nauce języków obcych, niepłynność mówienia a także z rozumieniem przekazów słownych w hałasie.

Lewonożność może powodować trudności w zakresie dużej motoryki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Leworęczność może generować u dziecka trudności w zakresie sprawności manualnej, kłopoty w nauce czytania i pisania, niski poziom graficzny pisma, niechęć do wykonywania prac plastycznych, grafomotorycznych, zaburzenia przetwarzania linearnego, kłopoty z orientacja w przestrzeni oraz w schemacie własnego ciała, i in.

Jeśli którykolwiek z zauważonych u dziecka objawów budzi wasz niepokój, zauważacie rosnące trudności dziecka w wykonywaniu codziennych zadań, to jest to podstawa do zwrócenia się o pomoc do terapeuty lub pedagoga.

 

 

 

 

Więcej..