Gabinet Diagnozy I Terapii Pedagogicznej

Ewelina Mikołajczyk
Terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Plastyczne wariacje

Twórcze działania plastyczne

Od przedszkolaka do
uczniaka

Zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia nauki w szkole

Sylabkowo

Sylabowa metoda nauki czytania prof. J.Cieszyńskiej.
  • Poniedziałek 14:30
  • Czwartek 15:30

Aktualności

Nabór na zajęcia.

Kochani Rodzice,

Trwają zapisy na zajęcia
Serdecznie zapraszam do kontaku.
Jednocześnie przypominam o biezpłatnych konsultacjach, dotyczących rozwoju dziecka.

Pozdrawiam sierpniowo. :)

 

Warsztaty dla rodziców, nauczycieli, terapeutów.

O co chodzi z tą lateralizacją? Jak badać i jak wspierać rozwój dziecka.

Warsztat praktyczny dla nauczycieli, terapeutów, rodziców.

06.04.2019 rok.

10.00-13.00 , Gorzów Wielkopolski

Prowadząca : Ewelina Mikołajczyk

Koszt: 50 zl

Program szkolenia

1. Czym jest lateralizacja? Podejście teoretyczne.

2. Mózg jako centrum dowodzenia - neurobiologiczny kontekst lateralizacji.

3.Zasady prawidłowo przeprowadzonego badania dominacji stronnej.
4. Badanie dominacji stronnej w zakresie ręki, oka, ucha i nogi – działania praktyczne.
5. Badanie i co dalej? Interpretacja wyników.

6. Wpływ nieustalonej lateralizacji na rozwój poznawczy  dziecka.
7. Jak wspomagać rozwój dziecka? przykłady dobrych praktyk oraz ogólnorozwojowych  ćwiczeń wspierających rozwój dziecka – działania praktyczne.

Serdecznie zapraszam.

 

Zgłoszenie

Lateralizacja, ale jaka?

Dzisiaj kolejny wpis z zakresu badania dominacji stronnej .
Dziękuję Wam za te wszystkie wiadomości.

Podzielcie się proszę waszymi spostrzeżeniami, co do przesłanego Wam arkusza. Czy spełnia swoja rolę? Mam nadzieje, że za Wami już nie jedno takie badanie, a dzięki arkuszowi mogliście sprawnie zapisywać wyniki .

A po zapoznaniu się z wpisem, napiszcie proszę swoje refleksje i udostępnijcie proszę wpis. Ku szerzeniu wiedzy an ten temat.

Po przeprowadzeniu wszystkich prób w obrębie ręki, oka, nogi ręki, mogliście uzyskać różnorodny wynik, który wskazuje na:

LATERALIZACJĘ JEDNORODNĄ
a) prawostronną- jest to sytuacja, gdy dominacja ilościowa i jakościowa wykonanych prób dotyczy prawej strony ciała ( ręki, oka, nogi, ucha)
b) lewostronną - gdy dominacja ilościowa i jakościowa wykonanych prób dotyczy lewej strony ciała ( ręki, oka, nogi, ucha).

Pamiętajmy, że lateralizacja lewostronna nie jest zjawiskiem, który należy korygować. Absolutnie nie można podejmować prób przestawienia dziecka na rękę prawą ! Według profesor Bogdanowicz jest to wzorzec "nietypowy", jednak wynika on wyłącznie z faktu, iż zdecydowanie więcej osób w społeczeństwie jest zlateralizowanych prawostronnie.
Profesor Cieszyńska w swoich publikacjach podkreśla także, iż jednorodna lateralizacja lewo- lub prawostronna jest korzstan dla rozwoju dziecka.
Zatem nie bójmy się leworęcznych, lewoocznych, lewousznych i lewonożnych dzieci

LATERALIZACJA SKRZYŻOWANA - jest to dominacja ustalona, jednak występuje ona po obu stronach osi ciała ( np. dominuje lewe oko i lewe ucho oraz prawa noga i prawa ręka ; dominuje lewe oko, lewa noga, lewa ręka, prawe uch itp.)

Ten typ lateralizacji , może mieć niekorzystny wpływ na nabywanie przez dziecko umiejętności poznawczych, w tym na opanowanie języka pisanego oraz mówionego. ( za prof. Cieszyńską). Mogą zatem pojawić się specyficzne trudności w nauce czytania i pisania.

LATERALIZACJA NIEUSTALONA- jest to sytuacja, w której dziecko wykonywało próby wybierając na zmianę raz lewą raz prawą stronę ciała( np. wbijało gwoździe raz lewą raz prawą ręką).
Ten typ bywa też określany mianem "Lateralizacji słabej"
Profesor Cieszyńska zaleca, aby w sytuacji gdy konsekwentna oburęczność utrzymuje się przez dwutygodniowy czas rzetelnej obserwacji oraz w próbach diagnostycznych, należy wybrać jako dominująca rękę prawą. Jeśli w analogicznej sytuacji, można dostrzec dominacje oka prawego, wówczas w momencie oburęczności, także wybieramy rękę prawą.

Jakie zatem strategie może przejawiać dziecko, z danym typem lateralizacji.

U dziecka LEWOOCZNEGO występuje większa aktywność prawej półkuli, wówczas oczy znacznie częściej przesuwają się w kierunku od prawej do lewej. Może to powodować:
- trudności w zakresie analizy i syntezy wzrokowej ,
- odwracanie liter w obu płaszczyznach ( także podczas czytania i pisania, np. mylenie liter p i b, d i g, u i n itp.)
- trudności z układaniem historyjek obrazkowych
- trudności z przetwarzaniem linearnym ( od lewej do prawej)

Lewouszność generuje swoiste trudności, które uwidaczniają się poprzez:
"błędy w przyswajaniu systemu fonetyczno-fonologicznego , uczenie się znaczen, przyswajanie reguł gramatycznych" .(prof. J. Cieszyńska), kłopoty w nauce języków obcych, niepłynność mówienia a także z rozumieniem przekazów słownych w hałasie.

Lewonożność może powodować trudności w zakresie dużej motoryki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Leworęczność może generować u dziecka trudności w zakresie sprawności manualnej, kłopoty w nauce czytania i pisania, niski poziom graficzny pisma, niechęć do wykonywania prac plastycznych, grafomotorycznych, zaburzenia przetwarzania linearnego, kłopoty z orientacja w przestrzeni oraz w schemacie własnego ciała, i in.

Jeśli którykolwiek z zauważonych u dziecka objawów budzi wasz niepokój, zauważacie rosnące trudności dziecka w wykonywaniu codziennych zadań, to jest to podstawa do zwrócenia się o pomoc do terapeuty lub pedagoga.

 

 

 

 

Badanie lateralizacji

Dziękuję za wszystkie wiadomości, które otrzymałam po ostatnim wpisie dotyczącym badania lateralizacji.

Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, przygotowałam kilka informacji dotyczących zasad prawidłowo przeprowadzonego badania oraz , co najważniejsze, próby, które podczas owego badania mogą się pojawić.

Zacznę więc od istotnych zasad, które muszą przyświecać osobie, która decyduje się na przeprowadzenie badania.

1. Badanie powinno być poprzedzone uważną obserwacją dziecka zarówno w warunkach domowych jak i przedszkolnych. należy zwrócić uwagę na to, którą ręką dziecko manipuluje w czasie zabawy lub wypełniania codziennych zadań, a która pełni funkcję wspomagającą. Jednocześnie mając na uwadze fakt dziedzicznego warunkowania leworęczności, należy przeprowadzić wywiad z rodzicami. Miedzy innymi dlatego, aby ustalić czy w rodzinie dziecka były osoby leworęczne oraz by uzyskać informację, jak do tej pory rozwijała się lateralizacja dziecka.

2. Podążając za myślą prof. J. Cieszyńskiej oraz prof. M. Bogdanowicz, polecam przeprowadzenie badania w formie zabawowej, jednak przy stoliku. Oczywiście dotyczy to prób dla ręki, ucha i oka. Wówczas na stole znajdują się wyłącznie te przedmioty, które są niezbędne w danym zadaniu.

3.Podczas badania dominacji ręki, należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby element leżący na stole był usytuowany dokładnie w linii osi ciała dziecka. Oznacza to, obie ręce mają do niego jednakowy dostęp. Dzięki takiemu ułożeniu, unikamy zasugerowania dziecku, której ręki powinno użyć.

4.Podczas badania dominacji oka, również każdy element jest ułożony na stole w linii środkowej, a dziecko podczas badania trzyma go jednocześnie dwoma rękami.

5. Podczas badania dominacji ucha, przedmiot do badania leży na stole w linii środkowej. dziecko jest zwrócone twarzą do stolika. W tych próbach dziecko zbliża swoje ucho do przedmiotu. Absolutnie nie chwyta go rękami. Aby mu to ułatwić możemy poprosić by położyło ręce na kolanach.

6. Badając dominację nogi należy pamiętać, by wyeliminować jakiekolwiek niejasności. Najlepiej aby dziecko stało ze złączonymi stopami a osoba dorosła ustawia przedmiot do badania w linii osi dziecka. Może brzmieć to dość nierealnie. Natomiast proszę wyobrazić sobie, iż próba wygląda tak:
Dziecko biegnie po wyznaczonej trasie, na końcu której leży piłka. Biegnie, biegnie, biegnie i nagle kopie Wówczas istnieje prawdopodobieństwo, że nie kopnie piłki nogą silniejszą, tylko tą która akurat "przypadła". Dlatego tak jak przy badaniu ucha, zbliżało się ono do przedmiotu, tak w sytuacji nogi, przedmiot powinien być układany przed dzieckiem w linii osi ciała.

7. Podczas badania dorosły notuje wynik każdej próby. Zwracając również wagę na precyzję działania, dokładność, tempo, siłę nacisku itd.

PRÓBY DO BADANIA RĘKI
Wbijanie plastikowych gwoździ drewnianym młoteczkiem
Wrzucanie koralików do niskiej butelki
Nawlekanie korali
Przypinanie klamerek do sznurka
Nakładanie krążków na drążek
Budowanie wieży z klocków
Wrzucanie monet do skarbonki
Wkładanie pomponów do butelki przy użyciu szczypczyków
Krojenie wałeczka z plasteliny plastikowym nożem
Przesypywanie kaszy z kubeczka do kubeczka za pomocą łyżki
Okręcanie słoika/butelki
Zakręcanie słoika/butelki

PRÓBY DO BADANIA OKA
Patrzenie przez dziurkę w kartonie
Zaglądanie ciemnej szklanej butelki
Oglądanie wzorów w kalejdoskopie
Robienie zdjęć atrapą aparatu fotograficznego ( u mnie wieczko z pudełka po butach z wyciętą na środku dziurką)
Patrzenie przez lunetę

PRÓBY DLA NOGI
Kopanie piłki
Wchodzenie po schodach
Schodzenie ze schodów
Stanie na jednej nodze
Wchodzenie do koła

PRÓBY DLA UCHA
Słuchanie tykania zegara
Słuchanie szumu muszli
Słuchanie dźwięków z małej pozytywki, dźwięczącej kartki okolicznościowej
Słuchanie , co mówi miś zamknięty w małym pudełku
Słuchanie budzika

Po każdej próbie należy zapisać wynik, jaki uzyskało dziecko.

Zachęcam Was do unikania prób, które mogą być naznaczone wyuczeniem lub są uwarunkowane społecznie ( karmienie misia, naśladowanie picia z kubka, przywitanie się, znak krzyża itp.). Zwróćcie również uwagę na próby, które dają niejasny wynik lub macie co do nich wątpliwości. Na jednym ze szkoleń, które prowadziłam wraz z #WydawnictwoWir uczestniczka podzieliła się wiedzą przekazana jej na studiach, Mianowicie, iż próbą do zbadania dominującej nogi może być wkładanie buta. Absolutnie tego nie skrytykowałam , tylko poddałam dyskusji. Po pierwsze but zostanie chwycony dominującą ręka i prawdopodobnie założony na nogę po tej samej stronie lub chwycony zostanie przypadkowy but, który trafi na równie przypadkową nogę.

Jeszcze raz przestrzegam Was przed próbami, które mogą być naznaczone przypadkowością lub błędem.

Mam dla Was opracowany przeze mnie arkusz do zapisywania wyników , z którego korzystam.
Wyślę go zainteresowanym osobom.

A w kolejnym wpisie będzie mogli poczytać o tym, jaki wynik lateralizacji ,możemy otrzymać i o czym może świadczyć w rozwoju dziecka.

Śledźcie stronę :):)

Pozdrawiam.